Púšť nie je len fyzickým miestom na zemi, ale je aj metaforou životného obdobia. Dobrovoľne púšť nevyhľadávame, no napriek tomu sa na nej ocitneme. No čo ak náš pobyt na púšti môže mať v konečnom dôsledku pre náš život výnimočný význam?

Káže: Ján Máhrik
Text: Exodus 14:11-14, Deuteronomium 8:10-13,17-8, Židom 12:2a, Žalm 131