Púšť nie je len fyzickým miestom na zemi, ale je aj metaforou životného obdobia. Dobrovoľne púšť nevyhľadávame, no napriek tomu sa na nej ocitneme. To, čo máme v rukách, je naša príprava. Ako sa pripraviť na obdobie na púšti?

Káže: Peter Hrubo
Text: Matúš 6:25, 16:26; Marek 10:39, 14:32; Jánn 5:19, 15:5