Na tejto strane večnosti nebudeme večne. Naše dni sú zrátané. Ako využiť dobre čas, ktorý máme?

Káže: Janči Máhrik
Text: Žalm 90, Efezským 2:12