Konšpirácie, hundranie, reptanie, pohŕdanie vyššie postavenými ľuďmi – to je tu s nami celé veky. Pred nami stojí otázka – akú atmosféru budeme okolo seba šíriť my?

Káže: Dávid Madaras
Text: Exodus 1:8-14, 22; 2:23; 14:11-12;16:3; Rímskym 13:1-2; Filipským 2:14-15;