Ó, Bože, Ty si nás stvoril pre seba, a naše duše nenájdu uspokojenie, pokiaľ nespočinú v Tebe.
Sv. Augustín
Nezjavuje sa Boh v Biblii ako rozprávkový kráľ Jelimán (film Madagascar), ktorý si vynucuje úctu a obdiv svojich poddaných?
Janči v tejto kázni hovorí o tom, že vďakyvzdanie a chvála Boha sú niečo omnoho hlbšie a podstatnejšie, než len pekný zvyk: “Patrilo by sa poďakovať ‘tomu tam hore’…” Týkajú sa života v plnosti.

Káže: Janči Máhrik
Text: Žalm 136; Rímskym 1:21; Deuteronomium 8:17-18; 1. Korintským 6:20