Ak budete študovať dejiny, zistíte, že kresťania, ktorí toho najviac urobili pre súčasný svet, boli práve tí, ktorí najviac mysleli na svet budúci.
C. S. Lewis

Na konci púťou púštou sa nachádza zasľúbená zem. Nebo. Každý má nejakú predstavu toho, ako (ne)bude nebo vyzerať. Peťo v tejto kázni hovorí o otázkach, ktoré sú podstatnejšie, než to, ako nebo vyzerá a odhaľuje, čo sa o nebi hovorí v 21. a 22. kapitole v knihe Zjavení.

Káže: Peter Hrubo
Text: Zjavenie 21,22, Izaiáš 66:13, Rímskym 8:18