Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, 11 lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Lukáš 2:10-11

Dnes si mnohí kladú otázku nielen či je kresťanstvo pravdivé, ale či je vôbec dobré. Ľudia, ktorí boli Ježišovi najbližšie, považovali za dôležité jeho príbeh zaznamenať a rozšíriť do celého sveta. Prečo?

Káže: Janči Máhrik
Text: Lukáš 1:1-4, 2:10-11