“Posolstvom kresťanstva je to, že sme hriešnejší, než sme si kedy uvedomili, no milovanejší a prijatejší, než by sme si kedy dokázali predstaviť, a to vďaka tomu, čo pre nás urobil Ježiš.”
Timothy Keller

V čom je dobrá správa kresťanstva? Napríklad v tom, že hovorí o Bohu, ktorý vyrovnal šance všetkých ľudí na dokonalý život.

Káže: Marián Cabadaj
Text: Lukáš 5:1-11; 1. Timoteovi 1:15; Rímskym 3:10-12,23-24; Efezským 2:8;