Podľa Biblie sú Ježišova smrť a vzkriesenie – samotné jadro dobrej správy – základom Božieho nového sveta. Nie je dôvod, prečo by sme sa nemali modliť a pracovať, aby sa prejavilo, že sa nový svet rodí i uprostred starého veku, sveta, ktorý stále, ako hovorí Pavol, “stoná a má pôrodné bolesti”.
N. T. Wright

Kresťanstvo nie je dobrá rada, ale dobrá správa. Čo táto správa znamená pre život tu a teraz?

Káže: Janči Máhrik
Text: Lukáš 2:10-11, 3:3; Matúš 1:21, 5:14,16