Kresťanstvo nie je len nejakou dobrou radou. Je ponajprv dobrou správou o novom živote, ktorý nám získal Ježiš. Ako vyzerá nový svet podľa Ježiša?

Káže: José Calvo Aguilar
Text: Matúš 4:23, 5:1-2, 7:24-27