Keď Ježiš kázal svoju slávnu “Kázeň na vrchu”, hovoril v nej o novom živote v Jeho kráľovstve. Ježiš o “svojich ľuďoch” hovoril ako o soli a svetle, ktorí sú napriek nepriaznivým životným okolnostiam Bohom strategicky umiestnení. Mohlo by to platiť aj o Tebe a Tvojich okolnostiach?

Káže: Janči Máhrik
Text: Matúš 5:3-16