Keď Ježiš kázal svoju slávnu “Kázeň na vrchu”, hovoril v nej o novom živote v Jeho kráľovstve. Okrem iného v nej adresuje našu tendenciu ohýbať si zákony takým spôsobom, aby sme napokon nemuseli zachovať ich ducha. Ježiš “svojich ľudí” vyzýva ku spravodlivosti, ktorá je lepšej kvality, ktorá nie je len naoko.

Káže: Marián Cabadaj
Text: Matúš 5:17-48