Keď Ježiš kázal svoju slávnu “Kázeň na vrchu”, hovoril v nej o novom živote v Jeho kráľovstve. Okrem iného v nej varuje pred pokryteckou zbožnosťou, ktorá je len pre zrak okolia. Naproti tomu radí, ako pestovať takú zbožnosť, ktorá zbližuje s nebeským Otcom.

Káže: Dávid Madaras
Text: Matúš 6:1-18