Keď Ježiš kázal svoju slávnu “Kázeň na vrchu”, hovoril v nej o novom živote v Jeho kráľovstve. Adresoval v nej aj otázku toho, ako nasmerovať svoje srdce k takým životným prioritám, ktoré obstoja aj v dlhodobej perspektíve.

Káže: José Calvo Aguilar
Text: Matúš 6:19-24; Žalm 119:105; Židom 1:1-2; Ján 8:12