Keď Ježiš kázal svoju slávnu “Kázeň na vrchu”, vyslovil v nej aj slávnu vetu: “Nesúdťe, aby ste neboli súdení.” Čo tým myslel?

Káže: Marián Cabadaj
Text: Matúš 7:1-12