V živote neskončíme tam, kde snívame, že skončíme. Skončíme tam, kde nás dovedie cesta, po ktorej sme sa vybrali. Keď Ježiš končil svoju slávnu “Kázeň na vrchu”, upozornil na zásadný princíp týkajúci sa voľby životných ciest.

Káže: Janči Máhrik
Text: Matúš 7:13-29