Skôr či neskôr s niekym do seba narazíš a vznikne konflikt – či už viac alebo menej zjavný. Nie „ak“, ale „keď“ táto zrážka nastane a proti tebe sa ocitne človek, ktorý bude mať iný pohľad na veci, iné hodnoty či návyky, otázkou bude: „Ako sa k tomu postavíš?

Káže: Marián Cabadaj
Text: Matúš 10:38-39; Marek 10:45; Lukáš 14:25-33