Čo znamená žiť ako kresťan?

Káže: José Calvo Aguilar
Text: Marek 1:14-20, 12:28-31; Lukáš 24:17-19,25-27;