Čo znamená žiť ako kresťan?

Káže: Marián Cabadaj
Text: Efezským 4:1-16; Skutky sv. apoštolov 2:41-42;