Ako je to s poslušnosťou? Existuje spojitosť medzi poslušným človekom a zlomenou či potlačenou osobnosťou? Je poslušnosť niečo, čo by sme mali pestovať, či bojovať proti tomu?

Káže: Tibor Máhrik
Text: 2. Korintským 10:12; Židom 5:8; Rímskym 5:19; Numeri 13:31-32;