Produktivita – potenciálna slepá ulica, kedy miesto “byť” je v našich rodinách silný akcent na “mať”.

Káže: Tibor Máhrik
Text: 1. Timotejovi 6:10; Galatským 6:9-10