Produktivita – potenciálna slepá ulica, kedy miesto „byť“ je v našich rodinách silný akcent na „mať“.

Káže: Tibor Máhrik
Text: 1. Timotejovi 6:10; Galatským 6:9-10