Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote?

Káže: Ján Máhrik
Text: Skutky 1:6-8; 2:1-3; Ján 14:16-17;14:26-27; 16:6-7,13