Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote?

Káže: Marián Cabadaj
Text: Efezským 4:13,15; Galatským 5:22-25; Matúš 6:6, 7:24-26; 14:15-18; Hebrejom 10:24-25; Lukáš 7:30-23;