Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote?

Káže: Dávid Madaras
Text: Skutky 1:8; 2:37-38; 16:16-19; 1. Korintským 12:4-13, 27-31;