Čakanie. Na čo to už len môže byť dobré?!

Káže: Janči Máhrik
Text: 1. Samuelova 13:1-14; Žalm 25:1,4,5