To, čo veríme o príbehu, ktorého sme súčasťou, má priamy dopad na smerovanie nášho života. Preto chceme našim príbehom dobre porozumieť. Skôr či neskôr však naše poznanie narazí na oponu – netušíme, čo za ňou je. Máme svoje teórie, ale kým tu oponu niekto nedvihne, sú to všetko len teórie. No občas Boh túto oponu odokryje. Zjaví, čo chce zjaviť. Odokryl ju aj Jánovi a ten mohol za ňu nahliadnuť a uvidieť Boží pohľad na cirkev a svet. A skrze Jána ho môžeme vidieť aj my.

V tejto kázni Dávid hovorí o tom, ako sú niekedy “slabí v moci” vo výhode.

Káže: Dávid Madaras
Text: Zjavenie Jána 3:7-13