Sme stvorení pre vzťahy. Potrebujeme ich. No paradoxne máme skôr tendenciu postupne sa izolovať. Vytvoriť vzťahy vieme pomerne prirodzene. No opraviť ich, keď sa kazia? Tomu sa musíme učiť. V tejto sérii hovoríme o tom, ako tvoriť pokoj v nepokojnom svete. Najmä vo vzťahoch, na ktoré máme dosah.

V konfliktoch zväčša inklinujeme k jednému z dvoch zlých riešení – útok alebo útek. Prijať Ježišovu výzvu byť tvorcom pokoja znamená uchopiť konflikty iným, tretím spôsobom.