Sme stvorení pre vzťahy. Potrebujeme ich. No paradoxne máme skôr tendenciu postupne sa izolovať. Vytvoriť vzťahy vieme pomerne prirodzene. No opraviť ich, keď sa kazia? Tomu sa musíme učiť. V tejto sérii hovoríme o tom, ako tvoriť pokoj v nepokojnom svete. Najmä vo vzťahoch, na ktoré máme dosah.

Keď sa deje nespravodlivosť, prirodzene túžime, aby každý “dostal to, čo si zaslúži”. To však nie je cestou k skutočnému pokoju. Existuje lepšia cesta. Peter v tejto kázni hovorí o moci priniesť do vzťahov skutočný pokoj skrze odpustenie.