Myšlienky, ktorým veríme, smerujú naše životy. K dobrému aj zlému. Naša myseľ sa tak stáva bojiskom, na ktorom sa rozhoduje o našej budúcnosti. Ako vyhrať boj o našu myseľ?

Káže: Janči Máhrik
Text: 2. Korintským 10:3-5, Rímskym 12:2, Príslovia 23:7, Ján 8:31

Diskusný materiál: BOTM_Skupinky_1