O návykoch a ich kľúčovej úlohe v boji o našu myseľ.

Káže: Marián Kaňuch
Text: Lukáš 2:41, 4:16; Exodus 20:8-11; Deuteronomium 5:12-15

Diskusný materiál: BOTM_Skupinky_2