Ako viesť svoju myseľ k tomu, aby naše skutky ladili s našimi úmyslami?

Káže: Peter Hrubo
Text: Rimanom 12:2; 2. Korintským 10:4-5; Filipským 4:8

Diskuný materiál: BOTM_Skupinky_3