Pocit viny. Nepríjemná, no nutná časť nášho sebapoznávania.

Káže: Janči Máhrik
Text: Žalm 32, Rimanom 3:22-24

Diskuný materiál: BOTM_Skupinky_5