Otázka za 450 mil. USD je táto: “Nakreslil Da Vinci obraz Salvador Mundi?” Otázka, ktorej hodnota sa nedá vyčísliť je však táto: “Je Ježiš skutočne Salvador Mundi – Spasiteľ sveta?”

Káže: Janči Máhrik
Text: Skutky 17:22-31