Posts by ZA KOSTOLOM

#4 Pomalý k hnevu.

„Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu! Veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.“ – Joel 2:13 – To, čo veríš o…

#2 Dobrý.

„Oslavujte, Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.“ – Biblia – To, čo veríš o Bohu, sa premietne do každej oblasti života. Podľa toho, čo veríš o Bohu, sa v živote rozhoduješ.…

Prezieravá investícia

„Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší, než synovia svetla.“ – Ježiš – Každý z nás má len istý objem zdrojov - svojho času, peňazí, energie, zdravia... Tieto zdroje potrebujeme múdro investovať. Janči v…

#6 Spokojnosť

„Pravdou je, že ľudia dnešnej doby sú bohatší, zdravší, informovanejší, žijeme dlhšie, obliekame sa teplejšie, jeme zdravšie, menej pracujeme a hráme sa omnoho viac, než kedykoľvek v histórii ľudstva... a predsa nie sme šťastnejší.“ Smerujeme…

#5 Priestor žiť

„Neužívame si nič, pretože chceme robiť všetko.“ Smerujeme tam, kde nás vedú činnosti, ktoré opakovane vykonávame. Návyky. Smerujú náš život. Tých zlých sa zbavujeme. Tie dobré pestujeme. Odnepamäti sú častou témou mnohých kníh, piesní, prednášok…

1 2 3 7