Posts by ZA KOSTOLOM

#3 Nespravodlivosť

„Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nijaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet.“ - C. S. Lewis Čo ak nespravodlivosť, utrpenie a zlo na svete…

#1 Viera 18+

„Chlapcov otec hneď zvolal: Verím, pomôž mojej neviere!“ (Marek 9:24) Čím ďalej, tým väčšia časť Slovákov sa vyhraňuje voči náboženstvu. Nie nutne pre to, že ateizmus je atraktívny, ale preto, že náboženstvo je neatraktívne. Ale…

KTO SME? – Sme učeníci.

„...aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela...“ (Efezským 4:12) Čo je cirkev? Často ju definujeme budovou či konkrétnymi aktivitami. No Biblia cirkev definuje ako identitu. Jednou z identít cirkvi je učeníctvo -…

1 2 3 4 5 7