Posts by ZA KOSTOLOM

Cirkev, ktorá stojí za to

Na čo je dobrá cirkev? Treba ju? Však vieme sa slušne správať aj bez nej. Množstvo dobrých a inšpiratívnych myšlienok či kázní nájdeme na internete, nemusíme kvôli tomu navštevovať nejaký kostol. Janči si v tejto kázni…

#2 Jednota v rozmanitosti

"Božia milosť je dostatočne široká na to, aby zahrnula každého - starých cirkevníkov či čerstvých kresťanov, tradičných či súčasných, tých, čo ruky dvíhajú, či tých, čo ich majú pri tele..." Konečne späť medzi ľuďmi 🙌…

#1 Späť do vzťahov

Konečne späť medzi ľuďmi 🙌 Lockdown viac-menej skončil a pomaly sa vraciame späť do života, vrátane cirkvi. No návrat do cirkvi je viac, než len návratom ku službám - živé chvály, zaujímavé slovo, skvelý detský…

#3 Vyslaní & zmocnení

Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote? Káže: Dávid Madaras Text: Skutky 1:8; 2:37-38; 16:16-19; 1. Korintským 12:4-13,…

#2 Človek človekom

Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote? Káže: Marián Cabadaj Text: Efezským 4:13,15; Galatským 5:22-25; Matúš 6:6, 7:24-26;…

#1 Parakletos

Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého "narodila" cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote? Káže: Ján Máhrik Text: Skutky 1:6-8; 2:1-3; Ján 14:16-17;14:26-27;…

1 2 3 4 5 16