Category Archives: Kázne

#4 Pomalý k hnevu.

„Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu! Veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.“ – Joel 2:13 – To, čo veríš o…

#2 Dobrý.

„Oslavujte, Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.“ – Biblia – To, čo veríš o Bohu, sa premietne do každej oblasti života. Podľa toho, čo veríš o Bohu, sa v živote rozhoduješ.…

Prezieravá investícia

„Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší, než synovia svetla.“ – Ježiš – Každý z nás má len istý objem zdrojov - svojho času, peňazí, energie, zdravia... Tieto zdroje potrebujeme múdro investovať. Janči v…

1 2 3 7