Category Archives: Boh. Komu ho treba?

#3 Nespravodlivosť

„Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nijaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet.“ - C. S. Lewis Čo ak nespravodlivosť, utrpenie a zlo na svete…

#1 Viera 18+

„Chlapcov otec hneď zvolal: Verím, pomôž mojej neviere!“ (Marek 9:24) Čím ďalej, tým väčšia časť Slovákov sa vyhraňuje voči náboženstvu. Nie nutne pre to, že ateizmus je atraktívny, ale preto, že náboženstvo je neatraktívne. Ale…