Category Archives: Duch svätý

#3 Vyslaní & zmocnení

Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote? Káže: Dávid Madaras Text: Skutky 1:8; 2:37-38; 16:16-19; 1. Korintským 12:4-13,…

#2 Človek človekom

Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého „narodila“ cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote? Káže: Marián Cabadaj Text: Efezským 4:13,15; Galatským 5:22-25; Matúš 6:6, 7:24-26;…

#1 Parakletos

Na letnice sa vyliatím Ducha Svätého "narodila" cirkev. Duch svätý sa stal hlavným spôsobom, ktorým cirkev zažíva Boha. Kto je Duch svätý a ako pôsobí v mojom živote? Káže: Ján Máhrik Text: Skutky 1:6-8; 2:1-3; Ján 14:16-17;14:26-27;…