Category Archives: V kaši

#3 Ako Boh zakročí?

„Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.“ – Žalm 42 Keď je človek v kaši, v istej chvíli začne volať na Boha. 🙏🙏…

#1 Nesúď ma!

„Posudzovanie nás oslepuje, zatiaľ čo láska osvetľuje. Súdenie iných nás robí slepými voči nášmu vlastnému zlu a voči milosti, na ktorú majú iní nárok rovnako ako my.“ – Dietrich Bonhoffer, Cena za učeníctvo Či už si veriaci…