Ako na to?

BUĎ REALISTA. Pamätaj, že tento materiál ti má byť rámcom a pomocným nástrojom, nie bremenom. Realisticky môže byť ťažké prejsť všetky časti, ak budú s vami deti. Preto každú časť prispôsob potrebám a schopnostiam vašej rodiny. Netráp sa, ak vaše deti neabsolvujú všetky časti.

PLÁNUJ VOPRED. Možno budeš chcieť, aby vaše deti mali niečo tiché, s čím sa môžu hrať. Vytlač si napríklad omaľovanku.

ZDIEĽAJ BREMENO. Nesnaž sa všetko viesť sám. Nájdi spôsob, ako napríklad vtiahnuť deti. Buď kreatívny!

ODFOŤTE SA! Radi by sme mali niečo, čo nám pomôže zapamätať si tento čas. Odfoťte sa počas vášho stretnutia a pošlite na zakostolom@gmail.com

Nedeľa 12. apríl 2020

I. POZVANIE K OSLAVE:

Zvítajte sa.

Sú chvíle, kedy sa cirkev môže schádzať a tak aj robí – je to obrovský dar, ktorý nám Boh dal. Potom sú chvíle ako táto, kedy musíme byť v karanténe. Písmo hovorí, že Boha máme uctievať v každom čase – dokonca aj v karanténe. Nevesta Kristova chváli Jeho meno spoločne – aj keď sme fyzicky vzdialení. Cirkev totiž nie je budova, ani program. Je to komunita. Spoločenstvo ľudí, ktorých spojil Ježiš Kristus. A aj dnes – hoci sme fyzicky vzdialení, v duchu sme nablízku. #spolunadialku

Pustite si videá z rodín:

Nechajte niekoho nahlas predčítavať, ostatní odpovedajú (zabezpeč kópiu textu aj pre ostatných):

Predčítaj: Priatelia, hrob je prázdny!  Kameň bol odvalený!
Ostatní odpovedajú: Kristus vstal zmŕtvych! On skutočne vstal zmŕtvych!
Predčítaj: Tri dni ležal v tom chladnom a opustenom hrobe.
Ostatní odpovedajú: Ale Božiu lásku nič nemôže obmedziť. Dokonca ani hrob!
Predčítaj: Vďaka buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo v našom Vzkriesenom Pánovi.
Ostatní odpovedajú: Smrť bola porazená vo víťazstve!
Predčítaj: Ó, smrť, kde je tvoje víťazstvo?
Ostatní odpovedajú: Ó, smrť, kde je tvoj osteň?
Predčítaj: Kristus vstal zmŕtvych!
Ostatní odpovedajú: On skutočne vstal zmŕtvych!
Čítaj: Poďte a oslávme zmŕtvychvstalého Krista!

Spievajte alebo počúvajte tieto piesne:

Piesne pre deti:

II. MODLITBA:  

Do takej miery, ako je vaša rodina schopná, strávte niekoľko chvíľ v “konverzačnej” modlitbe. Modlite sa vo vetách, nie odstavcoch. Modlite sa aj viackrát a nechajte modlitby ostatných, nech stimulujú vaše modlitby. Keď skupina stíchne, ktokoľvek môže povedať AMEN a ukončiť skupinovú modlitbu.

III. SLOVO:

Čítajte nahlas: Ján 20:1-31

Pozrite si kázeň od Josého:

Deti

Stiahnite si do tabletu či mobilu túto aplikáciu: https://bibleappforkids.com (podporuje Android aj iOs).

Prejdite si s deťmi príbeh „Nedeľa plná radosti. Buď môžete nechať rozprávať pôvodnu audiostopu s rozprávačom (slovenský dabing), alebo ju môžete vypnúť a príbeh deťom prerozprávať vlastnými slovami.

Maľovanka pre deti

IV. KOMUNITNÁ DISKUSIA:

  1. V čom sú pre teba udalosti Veľkonočnej nedele nádejou?
  2. Z čoho dnes potrebuješ vyslobodenie – ty, tvoja rodina, spoločnosť…?
  3. Ako vo svetle dnešnej kázne rozumieš výroku “Ústrednou otázkou nie je, či sa nám Ježišove učenie páči alebo nepáči… ale či vstal alebo nevstal zmŕtvych. Mení sa tým všetko. (N. T. Wright)”
  4. Ako rozumieš výroku: “Nie sme ľuďmi, čo sa len pekne správajú. Sme ľuďmi Veľkej noci.

V. VĎAKYVZDANIE & POŽEHNANIE: 

Spievajte alebo počúvajte túto pieseň:

Zakončite krátkou modlitbou vďaky a proste o vedenie.

Prečítajte slová požehnania:

Iz 43

Neboj sa, veď som ťa vykúpil.
Zavolal som ťa po mene, ty si môj.
Keď budeš prechádzať cez vody,
budem s tebou,
a keď cez rieky (ťažkostí),
nezaplavia ťa.
Keď pôjdeš cez oheň (útlaku),
nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.
Veď ja som Hospodin, tvoj Boh,
Svätý Izraela, tvoj spasiteľ.