Kázne (série)

SEP-DEC 2016
JAN-APR 2017
MÁJ-JÚN 2017
SEP-NOV 2017
DEC-FEB 2018
MAR 2018
MÁJ-JÚN 2018
JÚL-NOV 2018
2017-2018
DEC 2018
JAN-MAR 2019