#1 Čo s našimi snami?

Keď naše túžby a sny vo vzťahoch narazia na realitu, zareagujeme rôzne. Niekto v dôsledku bolesti a sklamania rezignuje a zabarikáduje sa, kým niekto iný hnaný nezlomnou túžbou po šťastí útočí či uteká od problémov. V oboch prípadoch vzťah prehráva. Janči & Janka rozprávajú o inej, tretej ceste, ktorú razí evanjelium.
Filipským 3:2, Genesis 1:31,3:17b, Efezským 5:1-2,25

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.