#1 Život je o vzťahoch

 width=
Kategória
Nedeľná kázeň
Séria
Toto sme my
Kazateľ
Janči Máhrik
Dátum

10.09.2023

Zdieľať

Čo sme sa naučili za 7 rokov našej spoločnej cesty? Napríklad to, že život je o vzťahoch a to ostatné sú detaily. No vo vzťahoch ako spoločnosť nie sme tak dobrí, ako by sme túžili. Janči v tejto kázni hovorí o troch postojoch, ktoré keď si cirkev vo vzťahoch osvojí, stane sa v spoločnosti prorockým hlasom.

Texty: Genezis 1:12, 2:18; Príslovia 18:1; Ján 17:21; Efezským 3:10

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.