#2 Nezažiješ zlé dni

Bolesti a ťažkostiam sa snažíme vyhnúť. V niektorých prípadoch za každú cenu. Táto naša snaha sa môže premietnuť do našej spirituality a zdeformovať naše chápanie Boha. Čo nás o ťažkostiach učí Ježiš?

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.