#4 Čomu venuješ pozornosť?

V tejto sérii sa zaoberáme rozporom medzi cieľom, do ktorého v živote chceme doraziť, a cestou, po ktorej reálne ideme.

Text: Deut 7:12; Ž 119:35,37; Pr 4:25; Mt 6:22; Žid 2:1

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.