#1 Bojové pole

Myšlienky, ktorým veríme, smerujú naše životy. K dobrému aj zlému. Naša myseľ sa tak stáva bojiskom, na ktorom sa rozhoduje o našej budúcnosti. Ako vyhrať boj o našu myseľ?

2. Korintským 10:3-5, Rímskym 12:2, Príslovia 23:7, Ján 8:31

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.