Ako na to?

BUĎ REALISTA. Pamätaj, že tento materiál ti má byť rámcom a pomocným nástrojom, nie bremenom. Realisticky môže byť ťažké prejsť všetky časti, ak budú s vami deti. Preto každú časť prispôsob potrebám a schopnostiam vašej rodiny. Netráp sa, ak vaše deti neabsolvujú všetky časti.

PLÁNUJ VOPRED. Možno budeš chcieť, aby vaše deti mali niečo tiché, s čím sa môžu hrať. Vytlač si napríklad omaľovanku.

ZDIEĽAJ BREMENO. Nesnaž sa všetko viesť sám. Nájdi spôsob, ako napríklad vtiahnuť deti. Buď kreatívny!

ODFOŤTE SA! Radi by sme mali niečo, čo nám pomôže zapamätať si tento čas. Odfoťte sa počas vášho stretnutia a pošlite na zakostolom@gmail.com

Nedeľa 25. októbra 2020

I. POZVANIE K OSLAVE:

Zvítajte sa.

Sú chvíle, kedy sa cirkev môže schádzať a tak aj robí – je to obrovský dar, ktorý nám Boh dal. Potom sú chvíle ako táto, kedy musíme byť v karanténe. Písmo hovorí, že Boha máme uctievať v každom čase – dokonca aj v karanténe. Cirkev chváli Jeho meno spoločne – aj keď sme fyzicky vzdialení. Cirkev totiž nie je budova, ani program. Je to komunita. Spoločenstvo ľudí, ktorých spojil Ježiš Kristus. A aj dnes – hoci sme fyzicky vzdialení, v duchu sme nablízku. #spolunadialku

Prečítaj nahlas:

Náreky 3,24-26

24„Môj podiel je Hospodin,“ vraví moja duša,

„preto budem čakať na neho.“

(tét)
25Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú,
voči duši, ktorá ho hľadá.
26Dobré je v tichosti čakať
na Hospodinovu pomoc.

Rozprávajte sa o význame čítaného textu pre náš život.

Ako môže tvoja duša čakať na Hospodina? Čo to znamená v tichosti čakať?

Vyberte si a spievajte/počúvajte piesne z tohto Youtube zoznamu:

Piesne pre deti – vyberte si a spievajte/počúvajte z tohto Youtube zoznamu:

II. MODLITBA:  

Do takej miery, ako je vaša rodina schopná, strávte niekoľko chvíľ v “konverzačnej” modlitbe. Modlite sa vo vetách, nie odstavcoch. Modlite sa aj viackrát a nechajte modlitby ostatných, nech stimulujú vaše modlitby. Keď skupina stíchne, ktokoľvek môže povedať AMEN a ukončiť skupinovú modlitbu.

Pozrite si video s nedeľnou Bohoslužbou.

Deti

 

Zopakujte si z minula 🙂 potom si pozrite video…

Téma: Izrael a zlaté teľa
Hl. myšlienka: Nevernosť Bohu vedie k ďaľším a ďaľším hriechom

verš: Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. Jozua 23,11

Aktivita (stiahni si obrázok): 
Namaľuj zlaté teľa a potom ho roztrhaj!
Obrázok 1 (vyfarbi)

IV. KOMUNITNÁ DISKUSIA:

  1. Aký veľký je tvoj Ježiš?

V. VĎAKYVZDANIE & POŽEHNANIE: 

Zakončite krátkou modlitbou vďaky a proste o vedenie.

Prečítajte na záver slová požehnania:

1. Tesalonickým 5
23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony.
24 Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí.
35 Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť?
36 Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva naveky. Amen.