Maják network

Network 4 zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi*”. Súčasťou tohto networku je Maják Vsetín, Metro Church Olomouc, Kostel Jinak Šumperk a Na Cestě Brno. Zmyslom networku je spolupracovať na zakladaní nových cirkevných zborov v Českej republike. Network sa okrem iného spoločne stretáva k vzdelávaniu nových vedúcich, spoločne zdieľa študijné materiály či spolupracuje s projektom HledamBoha. Náš zbor Za kostolom je súčasťou širšieho kruhu networku, súčasťou čoho sú spoločné akcie, spoločné trénovanie lídrov, zdieľanie zdrojov a coaching.
*cirkevné zbory

PLANt.sk

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR. Jej poslaním je aktívne pomáhať celej denominácii ako aj jednotlivým cirkevným zborom (aj z iných denominácií, či nezávislých) zakladať nové cirkevné zbory. Hlavnú pozornosť zameriava na rast cirkvi práve zakladaním nových cirkevných zborov. Členovia PLANt.sk veria, že je to výrazný biblický spôsob šírenia evanjelia. Náš zbor Za kostolom sa pridal k vízii plantu “4×10” okrem iného aj tým, že náš kazateľ Ján Máhrik je jedným z lídrov PLANt.sk.

EKUZA

Ekumenická rada cirkví v Žiline (EKUZA) vznikla z podnetu Zboru Žilincov. Dňa 11. októbra 1999 sa konalo prvé stretnutie predstaviteľov siedmich kresťanských cirkví, pôsobiacich v Žiline a predstaviteľa Židovskej náboženskej obce na pôde Mestského úradu za účasti jeho prednostu. Ekuménia v Žiline má viac ako storočnú tradíciu a vyznačuje sa toleranciou medzi cirkvami. Takáto duchovná platforma je ojedinelá na Slovensku. Počas svojej činnosti sú mnohé ekumenické aktivity a pravidelné stretnutia pod názvom Ekuza – ekumenická Žilina. Z najvýznamnejších sú ekumenické modlitby za mesto, ktoré sú súčasťou Staromestských slávností.