Pod lupou

Bádateľský tábor, na ktorom sa pozrieme pod lupou na Stvoriteľa a jeho stvorenie. Tábor je určený pre všetky zvedavé deti vo veku 7-11 rokov, kt. Súčasťou tábora budú aj laboratórne pokusy pod odborným dohľadom, experimentovanie a bádanie v prírode, exkurzie a mnohé iné aktivity.

👉 Cena tábora 70 eur pokrýva náklady na réžiu tábora, materiál, táborové tričko, desiatu a vstupné na atrakcie.
👉 Tábor je realizovaný dennou formou. Obed z organizačných dôvodov nezabezpečujeme. Deti si obedy nosia z domu.

Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj kontaktovať vedúceho tábora – Jančiho Máhrika.

Takto nám bolo v minulosti 😀

Ukážka, zostrih jedného táborového dňa.

Pozri viac

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.