Ako nás podporiť?

Veríme v princíp štedrosti. A taktiež veríme tomu, že cirkev má zmysel. Tvoj príspevok pomáha budovať cirkev, ktorá pomáha ľuďom. Môžeš podporiť našu činnosť a tak nám pomôcť tvoriť takú komunitu, kde by sa radi vracali aj tí, čo do kostolov nechodia.

Ďakujeme za tvoj dar a predovšetkým za tvoju štedrosť.

“Lebo ak je ochotná vôľa, Boh prijme, čo človek má, nežiada to, čo nemá.”
2. list Korinsktým 8:12

IBAN: SK69 0900 0000 0051 7883 5745
BIC: GIBASKBX

Suma v €:

Poznámka pre prijímateľa: